Audun Tyldens Minnepris

Audun Tylden
Audun Tylden

Innstiftet 29. oktober 2011

Audun Tyldens Minnepris er innstiftet av Fondet for norske plateprodusenter. Prisen skal være en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verdsatt av svært mange mennesker i norsk underholdningsbransje.

Audun Tylden ble født 29. oktober 1948 og døde 24 januar 2011.

Prisen vil bli delt ut til en verdig kandidat i oktober og første gang 29. oktober 2011. Styret i Fondet for norske plateprodusenter vil vurdere kandidater og velge ut prisvinneren.

Hvem kan få prisen?

En person som i Audun Tyldens gode ånd har spredd glede og hygge for mange mennesker, både i forbindelse med utøvelse av sitt yrke og i privat sammenheng. En person som har prioritert den gode menneskelige kontakten og vært en brobygger i et stort sosialt nettverk.

Når og hvor skal prisen deles ut?

Prisen vil bli overrakt ved en liten seremoni på en egnet «brun» kafe hvert år i oktober.

Hva består prisen av?

Prisen vil bestå av et diplom og et beløp på NOK 50.000,-

Kandidater til prisen

Styret vil oppfordre alle innen norsk underholdningsbransje til å foreslå kandidater til prisen. Forslag med begrunnelse skal sendes via mail til ffnp@fono.no
Forslag må være styret i hende senest 25. august.

Oslo, 20. mai 2011
I styret for Fondet for norske plateprodusenter

Jan Paulsen, Erling Andersen, Karen Thommesen, Knut Bøhn, Hege Marit Folkestad

Vinnere av prisen